STREAM - Strategic Development of Flood Management

Naziv: STREAM - Strategic Development of Flood Management

Prijavitelj: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Vodeći partner: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Partner/i: Dubrovačko-neretvanska županija, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Zadru, Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna, Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio - regione Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, Universita politecnica delle Marche Regione, Marche Regione, ADSU - Azeinda per il diritto agli studi universitari di Teramo, Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, Karlovačka županija, Grad Poreč - Parenzo Comune di Venezia Universita', IUAV di Venezia, Hrvatske vode (pridruženi partner), Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije PRIGODA (pridruženi partner), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (pridruženi partner), Regione Emilia Romagna (pridruženi partner), Regione Puglia (pridruženi partner)

Uloga Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA-e: Razvojna strategija Ličko-senjske županije prepoznaje zaštitu od prirodnih katastrofa kao jednu od ključnih razvojnih prioriteta te predlaže mjere poput poboljšanja sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine te poboljšanje suradnje svih relevantnih organizacija u zaštiti od prirodnih katastrofa. LIRA kao službeni regionalni koordinator razvoja Ličko-senjske županije će kroz projekt STREAM doprinijeti implementaciji navedenih mjera. Projektom STREAM uspostavit će se suradnja svih relevantnih organizacija civilne zaštite, nabavit će se nova oprema za spašavanje na poplavama za interventne službe, a organizacijom edukacija i radionice poboljšat će se pripravnost građana i interventnih službi te će se podići svijest i znanje o rizicima od poplava i spašavanju u slučaju poplava. Uz navedeno, izradit će se i međunarodna I-Flood platforma kojom će se obuhvatiti područja svih partnera uključenih u projekt, a koja će biti korištena za različitu primjenu, uključujući sustav ranog upozorenja (EWS), praćenja tijekom intervencija, upravljanje branama i procjenu mjera regulacije razine vode te upravljanje korištenja zemljišta i klimatskim promjenama.

Ukupna vrijednost projekta: 9.411.657,83 EUR

Intenzitet potpore: 85%

Bespovratna EU sredstva: 7.999.909,13 EUR

Ukupna sredstva LIRA-e u projektu: 387.822,00 EUR

Program Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Cilj: Opći cilj projekta je poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unapređenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava.

Aktivnosti: Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave.

Razdoblje provedbe projekta: 1. travnja 2020. - 31. prosinca 2022. godine

Poveznica na službenu stranicu projekta: https://www.italy-croatia.eu/web/stream

Objave u sklopu projekta