Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija. JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA- tehnička pomoć u pripremi i provedbi projekta.

Vrijednost projekta : 893.187,50 kuna

Trajanje provedbe: 16 mjeseci

Cilj projekta "Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji" je omogućiti zapošljavanje teže zapošljivih žena na području Ličko-senjske županije

Aktivnosti u projektu:

1. Zapošljavanje žena iz ciljne skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz program zapošljavanja u lokalnoj zajednici - tijekom provedbe projekta 10 žena iz ciljne skupine će biti zaposleno na period od 12 mjeseci. Kroz tih 12 mjeseci svakodnevno će se pružati pomoć krajnjim korisnicima tj. osobama starije životne dobi i/ili nemoćnim osobama s područja LSŽ (pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće i sl.) što će poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika. Svaka žena će skrbiti o minimalno 6 krajnjih korisnika. Krajnjih korisnika će biti minimalno 60 osoba s područja LSŽ, koji će imati izravnu korist implementacijom ovoga projekta. Prijavitelj će osigurati redovito praćenje i kontrolu rada zaposlenih žena pripadnica ciljnih skupina.

2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju - kroz projekt će se educirati i stručno osposobiti 5 žena iz ciljane skupine kako bi bile konkurentnije na tržištu rada.

3. Promidžba i vidljivost - informirati javnost i tiskati promidžbene materijale.