Završna konferencija projekta STREAM održana je u srijedu 24. svibnja 2023. godine u Veneciji.

Radi se o projektu koji okuplja ukupno 14 partnera s hrvatske i talijanske strane pa su tako konferenciji nazočili stručnjaci sa sveučilišta, istraživačkih centara i centara za obuku u području civilne zaštite, stručnjaci, politički akteri i donositelji odluka, predstavnici nevladinih organizacija i civilnog društva.

Konferencija je za cilj imala prezentaciju rezultata projekta svim zainteresiranima, a posebno kreatorima politika kao i poticanje rasprave sa sudionicima o mjerama zaštite od poplava.

Predstavnici Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e predstavili su aktivnosti i rezultate pilot projekta na području grada Gospića.

Projektne aktivnosti bile su usmjerene na poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama.

Vodeći partner na projektu je ZADRA NOVA, a uz LIRA-u, partneri su Dubrovačko-neretvanska županija, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Zadru, Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna, Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio - regione Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, Universita politecnica delle Marche Regione, Marche Regione, ADSU - Azeinda per il diritto agli studi universitari di Teramo, Karlovačka županija, Grad Poreč - Parenzo Comune di Venezia Universita', IUAV di Venezia, Hrvatske vode (pridruženi partner), Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije PRIGODA (pridruženi partner), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (pridruženi partner), Regione Emilia Romagna (pridruženi partner), Regione Puglia (pridruženi partner)

Projekt STREAM, punog naziva „Strategic Development of Flood Management“ ukupne je vrijednosti 9.411.657,83 eura, od čega je 85 posto sufinancirano kroz Europski fond za regionalni razvoj. Ukupan proračun s kojim raspolaže LIRA iznosi 387.822,00 eura.

Projekt se sufinancira iz Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Zaključak je kako će projekt rezultirati povećanjem sigurnosti projektnog područja od poplava čime će se smanjiti štetne posljedice po zdravlje ljudi, okoliša, kulturno nasljeđe i gospodarstvo projektnog područja.