OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 120/2016)

„Sukladno članku 80. stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) javni naručitelj Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.“