Ravnatelj


Zamjenik ravnatelja


Viši referent za administrativne poslove


Voditeljica Odsjeka za opće, kadrovske i financijsko-računovodstvene poslove


Savjetnik za pravne poslove


Voditeljica Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje


Viši stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje (pripravnik)


Viši stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje (pripravnik)


Voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu programa i projekata


Savjetnik za pripremu i provedbu programa i projekata


Savjetnik za pripremu i provedbu programa i projekata


Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata


Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata


Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata


Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata


Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata


Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata (pripravnik)


Stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata


Stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata


Viši referent za pripremu i provedbu programa i projekata (pripravnik)