RAVNATELJ


VODITELJICA ODSJEKA ZA UGOVARANJE I KONTROLU


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE


VODITELJICA ODSJEKA ZA OPĆE, KADROVSKE I RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE


SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE


VODITELJICA ODSJEKA ZA REGIONALNI RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE


OTOČNI KOORDINATOR


VODITELJICA ODSJEKA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA


SAVJETNIK


SAVJETNIK


VIŠI STRUČNI SURADNIK


VIŠI STRUČNI SURADNIK


VIŠI STRUČNI SURADNIK


STRUČNI SURADNIK


STRUČNI SURADNIK