Javna Ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA u skladu s člankom 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016, a na temelju izjava predstavnika naručitelja iz čl. 76. stavka 2. točke 1. ZJN2016, kao naručitelj objavljuje da Javna Ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • „3 MAJ d.d.“, Liburnijska 3, 51000 Rijeka, OIB: 86167814130
  • Opg Kolaković, Gradišće 48, 10430 Samobor, OIB: 05780180941
  • Opg Božidar Ćaćić, Petra Svačića 46, 53000 Gospić, OIB: 94857574456
  • Degenija, obrt za ugostiteljstvo i poslovno savjetovanje, Ulica 118. Brigade Hrvatske vojske br.1, 53000 Gospić, OIB: 61557198490
  • Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti, trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić, OIB: 72380967406