Poziv na 14. sjednicu petog saziva Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije-LIRA-e.

Sjednica će se održati 24. ožujka 2023. godine elektronskim putem.