Poziv na 18. sjednicu petog saziva Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije-LIRA-e.

                                                                 Dnevni red:

1. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije-LIRA-e za 2023. godinu

2. Razno

Sjednica će se održati 11. rujna 2023. godine elektronskim putem.