PREDMET: Poziv na 19. sjednicu Upravnog vijeća

                                                         Dnevni red:

  1. Verifikacija Odluka sa 17. i 18. elektronske sjednice petog saziva Upravnog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku informatičke opreme
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Pravilnika o radu
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju obrazloženje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za 2023. godinu
  6. Razno

Sjednica će se održati 31. listopada 2023. godine, u prostorijama LIRA-e, Pazariška 36, Gospić, zgrada Razvojnog centra, 2 kat, dvorana za sastanke, s početkom u 14:00 sati.