Naručitelj Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, pokrenuo je postupak nabave usluga tehničke pomoći u realizaciji WP5 - Uspostavljanje turističkog lanca opskrbe, osnivanje/identifikacija Destinacijske menadžment kompanije i web promocija za provedbu projekta “Experience, Discover & Valorise Hidden Treasure Towns and Sites of the Adriatic Area – EXCOVER”. Tražene usluge se odnose na pružanje usluga tehničke pomoći koje su potrebne za uspostavljanje turističkog lanca opskrbe, uspostavu destinacijske menadžment kompanije ili identifikacije iste te web promidžbu. Projekt je odobren u okviru programa Interreg Italy-Croatia CBC Programme (2014-2020 Interreg V-A).