Poziv za nadmetanje u postupku jednostavne nabave računalne opreme - Projekt "PriLIKA za razvoj", Evidencijalni broj nabave: EV/R-08/2023

Naručitelj je Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, koja provodi postupak jednostavne nabave računalne opreme, evidencijski broj nabave: EV/R-08/2023, sukladno tehničkoj specifikaciji - Prilog. 3. 

Sukladno navedenom, ovim putem pozivamo poslovne subjekte da dostave ponudu prema sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude: