Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga organizacije javnih događanja za promicanje pilot aktivnosti i širenje znanja o analizama i studijama – Projekt MIMOSA - Maritime and multimodal sustainable passenger transport solutions and services (ID: 10249002) - Interreg Italy-Croatia CBC Programme (2014-2020 Interreg V-A), Evidencijski broj nabave: EV/USL-06/2023