Zapisnik o pregledu ponuda u postupku jednostavne nabave računalne opreme - projekt "Prilika za razvoj"