Testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje, objavljen 16.02.2024. godine za radno mjesto "viši referent za pripremu i provedbu programa i projekata - 1 izvršitelj"

U otvorenom roku zaprimljeno je 5 (pet) pravovremenih i potpunih prijava:
1. A.G.

2. K.P.

3. D.K.

4. M.S.

5. A.A.

POZIVAJU SE KANDIDATI SA LISTE NA:

Pismeno i usmeno testiranje kandidata će se održati u četvrtak, 14. ožujka 2024. godine s početkom u 09:00 sati.

Mjesto: Razvojni centar Ličko-senjske županije, Pazariška 36, Gospić

VAŽNO:

1. Prije početka testiranja obavlja se uvid u identifikacijsku ispravu (važeća osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja statusa kandidata u predmetnom natječaju. Kandidati/kandidatkinje koji/koje ne mogu dokazati identitet osobe prijavljene na natječaj ili se utvrdi da nisu podnijeli/podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje ne mogu pristupiti testiranju.

2. Kandidat/kandidatkinja je dužan/dužna vlastoručno upisati ime i prezime na mjestu označenom za to u testu.

3. Pismeni dio testiranja traje 60 minuta. Kandidat mora ostvariti minimalno 60% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja da bi mogao pristupiti usmenom dijelu.

4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

- napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje

- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način ometati koncentraciju kandidata.

5. Ako pojedini/pojedina kandidat/kandidatkinja prekrši pravila testiranja iz točke 4. bit će udaljen/udaljena s mjesta testiranja, a njegov/njen rezultat neće se priznati niti ocjenjivati.

6. Kandidati koji pristupe testiranju bit će obaviješteni o daljnjem tijeku selekcijskog postupka putem elektroničke pošte. Kandidat mora ostvariti minimalno 60% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja da bi mogao pristupiti usmenom dijelu testiranja.