Temeljem provedenog Javnog natječaja (KLASA: 112-01/22-01/11, URBROJ: 2125-66-02/1-22-1 od 28.12.2022.g.) objavljenog na web stranici Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30.12.2022.g., izabran je sljedeći kandidat:

1. MARINA SUKNAIĆ, bacc.oec. za radno mjesto viši referent za pripremu i provedbu programa i projekata