Temeljem provedenog Javnog natječaja (KLASA: 112-01/23-01/02, URBROJ: 2125-66-02/1-23-1 od 20.04.2023.g.) objavljenog na web stranici Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 21.04.2023.g., izabran je sljedeći kandidat:

1. SONJA VLAŠIĆ, mag. oec. - za radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata