Temeljem provedenog Javnog natječaja ( KLASA: 112-01/23-01/04, URBROJ: 2125-66-02/1-23-1 od 16.11.2023.g.) objavljenog na web stranici Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17.11.2023.g., izabrani su sljedeći kandidati:

1. MIRJANA BUBAŠ MATAIJA, univ. mag. oec. - za radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata

2. MARKO MATAIJA, univ. mag. cin. - za radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata

3. MAJA ŠIMUNIĆ, univ. mag. novinarstva i odnosa s javnostima - za radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu programa i projekata