Temeljem provedenog Javnog natječaja ( KLASA: 112-01/23-01/05, URBROJ: 2125-66-02/1-23-1 od 16.11.2023.g.) objavljenog na web stranici Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17.11.2023.g., izabrani su sljedeći kandidati:

1. MARTINA DASOVIĆ PAVELIĆ, dipl. novinar. - za radno mjesto viši stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje

2. JOSIPA VRBAN ŠTIMAC, struč. spec. admin. publ. - za radno mjesto viši stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje

3. ANA ŠARIĆ, mag. oec. - za radno mjesto viši stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje