Temeljem provedenog Javnog natječaja ( KLASA: 112-01/23-01/06, URBROJ: 2125-66-02/1-23-1 od 16.11.2023.g.) objavljenog na web stranici Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17.11.2023.g., izabrani su sljedeći kandidati:

1. MARINA SUKNAIĆ, bacc.oec. - za radno mjesto viši referent za pripremu i provedbu programa i projekata