Temeljem provedenog Javnog natječaja ( KLASA: 112-01/24-01/06, URBROJ: 2125-66-02/1-24-1 od 16.11.2023.g.) objavljenog na web stranici Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 16.02.2024. g., izabran je sljedeći kandidat:

  1. ANITA ATALIĆ, bacc.oec. - za radno mjesto viši referent za pripremu i provedbu programa i projekata