Održana mjera informiranja o pozivu Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora sa Općom bolnicom Gospić

Dana, 13.06.2023. godine  Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA održala je mjeru informiranja s predstavnicima Opće bolnice Gospić , na temu: Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora   u prostorijama LIRA-e, za koji je objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga, a provodit će se u financijskom razdoblju 2021.-2027. Ovaj program se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i IPA III fonda, u okviru Europske teritorijalne suradnje. EU sredstva 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 41.095.300,00 eura, a rok za dostavu prijedloga je 28.07.2023.
Mjera informiranja održana je u sklopu provedbe projekta „PriLika za razvoj“ , koji je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći kroz Operativni program Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta „PriLika za razvoj“ je 8.625.910,80 kn, a bespovratna sredstva iznose 7.332.024,06 kn. Provedba projekta je započela 1.travnja 2019. godine, a završava 31.prosinca 2023. godine. Cilj projekta je potaknuti veću iskorištenost sredstava EU fondova u Ličko-senjskoj županiji jačanjem kapaciteta regionalnog koordinatora Javne ustanove Razvojne agencije LIRA, čija je uloga pružiti kontinuiranu podršku javnopravnim tijelima kao ( potencijalnim ) prijaviteljima u pripremi i provedbi projekata.