Ovoj anketi možete pristupiti na sljedećem linku: The future of Interreg – post 2027 Consultation Survey for Citizens