Excover
Nositelj projekta: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Nositelj projekta: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA

Lead partner: Public institution Development Agency of County Lika Senj - LIRA


Naziv poziva i objavitelj poziva: INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014-2020

Cross-border Cooperation Programme: INTERREG V ITALY CROATIA 2014-2020

Cilj projekta: Glavni cilj projekta je valorizacija malih i nepoznatih destinacija na području Jadranske obale.

Main goal: Valorisation of small and unknown destinations in the Adriatic coast.

Aktivnosti: WP0 Priprema projekta, WP1 Upravljanje projektom i koordinacija, WP2 Aktivnosti vezane uz komunikaciju i kapitalizaciju, WP3 SWOT analiza, WP4 Strategija pozicioniranja na tržištu te prijedlozi za turističke proizvode i smještaj, WP5 Marketinška strategija na internetu.

Activities: WP0 Project Preparation, WP1 Project Management and Coordination, WP2 Communication and Capitalization Activities, WP3 SWOT Analysis, WP4 Market Positioning Strategy and Proposals for Tourism Products and Accommodation, WP5 Marketing Strategy on the Internet.

Ukupni iznos projekta: 18.561.570,38 kn

The total amount of project: 18.561,38 kn

Bespovratna sredstva 1.941.450,00 kn

Grants: 1.941.450,00 kn

Objave u sklopu projekta