Fotonaponska elaktrana Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac

Nositelj projekta: Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac


Naziv poziva: Javni poziv za projekt ZelEN, HEP


Sažetak projekta: Na kosom krovu zgrade u vlasništvu OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac planira se izgraditi sunčana elektrana maksimalne izlazne snage do 20 kW za proizvodnju električne energije koja bi se zatim trošila za vlastite potrebe na lokaciji, a višak predavao u javnu elektroenergetsku mrežu.

Ukupni iznos projekta: 400.785,00 kn


Sufinanciranje u projektu: 305.628,00 kn