Nositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Nositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA


Naziv poziva i objavitelj poziva: KK.10.1.3.01.0006 Poziv na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Opera?vnog programa
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Cilj projekta: Cilj je povećanje korištenja dostupnih sredstava LSŽ iz ESI fondova kroz jačanje kapaciteta djelatnika LIRA-e za pružanje podrške u pripremi i provedbi projekata te jačanjem općih kapaciteta potencijalnih korisnika i informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi ESI fondova i jačanje i razvoj mreže podrške potencijalnim prijaviteljima i korisnicima ESI fondova kroz savjetodavnu potporu.


Aktivnosti: Savjetodavna podrska za pripremu i provedbu projekata; Informativno-edukativne aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike iz redova javnopravnih tijela; Jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora.


Ukupni iznos projekta: 1.167.058,34 kn


Bespovratna sredstva: 991.999,58 kn