Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje izgradnje mini pretovarnih stanica na otocima (ZO-10/2023)

Mini pretovarne stanice u smislu ovog Javnog poziva su građevine koje služe za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na otoku, radi prijevoza na kopno u svrhu oporabe i zbrinjavanja.

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti:

 • jedinice lokalne samouprave na otocima na kojima nije planirana (ili izvedena) pretovarna stanica koja je u sastavu centra za gospodarenje
  otpadom
 • jedinice lokalne samouprave na kopnu teritorijalno nadležne za otok/otočić na kojem se planira gradnja mini pretovarne stanice, a na kojim otocima nije planirana (ili izvedena) pretovarna stanica koja je u sastavu centra za gospodarenje otpadom
 • jedinice područne (regionalne) samouprave u kojima se teritorijalno nalazi otok/otočić na kojem se planira gradnja mini pretovarne stanice, a na kojim otocima nije planirana (ili izvedena) pretovarna stanica koja je u sastavu centra za gospodarenje otpadom

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (,Narodne novine“ broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) na sljedeći način, i to:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske (Zakon o područjima od posebne državne skrbi (, Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima (,Narodne novine“ broj 116/18, 73/20 i 70/21)
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1.
 • Zakona o otocima (,Narodne novine“ broj 116/18, 73/20 i 70/21), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim
  područjima (, Narodne novine“ broj 118/18) i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja
  („Narodne novine“ broj 24/19).

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 19. lipnja 2023., a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80% ili 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 250.000,00 € po jednoj prijavi. Udio Fonda u projektu određuje se prema lokaciji provedbe projekta (prva ili druga skupina otoka).

Više na linku.