Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 9/2023)

Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S) koje:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
  • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu,
  • ulažu vlastita sredstva,
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova, opreme i usluga za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 17.000.000,00 €.

Po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda najviše do 350.000,00 €.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva odnose se na nabavu radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama propisanih Programom ili SECAP-om.

Više na linku.