POZIV ZA PODUZETNIKE

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju pristupa se mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisanim javnim pozivima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti. 

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti, ali i ostalim dionicima koji svojom ulogom/pozicijom mogu doprinijeti industrijskoj tranziciji Jadranske Hrvatske u sklopu buduće mreže dionika regionalnog lanca vrijednosti. 

U privitku je Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske i link kojim se može pristupiti Javnom pozivu za Jadransku Hrvatsku za lance vrijednosti za koje je prepoznato da imaju najveći potencijal za rast u Jadranskoj Hrvatskoj : https://strukturnifondovi.hr/.../javni-poziv-iskaz.../ 

Prijave se zaprimaju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine.