Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Pilot projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Pilot projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska

Za sudjelovanje u Pilot projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska, sukladno području obuhvaćenom Interreg programom prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti srednje škole s gimnazijskim, strukovnim i umjetničkim programima iz 8 (osam) županija s područja Republike Hrvatske: Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Istarske županije, Dubrovačko-neretvanske županije i Karlovačke županije. Škola će u provedbi projekta sudjelovati sa skupinom od 10 (deset) do 30 (trideset) učenika/ca (razred ili grupa učenika) s nastavnikom/com koji će biti voditelj/ica projekta.

Pilot projekt će se provoditi u školskoj godini 2021./2022., a odabrane srednje škole bit će uključene u njegovu provedbu (maksimalno 4 škole). Provedba Pilot projekta podrazumijeva sudjelovanje u inovativnom interdisciplinarnom obrazovnom programu namijenjenom svim vrstama srednjih škola na području 8 (osam) županija uključenih u Interreg program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, usmjerenom građanskom praćenju javnih financija upotrebom javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
Pilot projekt uvelike se oslanja na ASOC projekte koji su se proteklih godina provodili u obje zemlje, a osim što svi imaju za cilj poticanje kulture aktivnog građanstva i podizanje svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici ovim se Pilot projektom naglasak želi staviti na način funkcioniranja Interreg programa prekogranične suradnje i s njim povezanim projektima. Pilot projektom povezat će se parovi talijanskih i hrvatskih srednjih škola, koji će pod vodstvom nastavnika/ca pratiti isti projekt odabran u okviru Interreg programa prekogranične suradnje te osmisliti istraživanje građanskog praćenja projekta.

Po završetku Pilot projekta škole čiji rad bude ocijenjen najuspješnijim predstavit će svoje završno izvješće s ciljem dijeljenja iskustva građanskog praćenja na događajima koji će se održati u Veneciji i/ili Hrvatskoj, ovisno o u tom trenutku važećim epidemiološkim mjerama i prioritetnom brigom o zdravlju i sigurnosti učenika/ca.

Prijave za sudjelovanje u Projektu podnose se isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem mrežnog obrasca na poveznici: https://forms.gle/6MZFfW7K7WfP3Hvg7[1]

Krajnji rok za podnošenje prijava za sudjelovanje u Pilot projektu je 15. siječnja 2022. godine do 16.00 sati.