Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

U sklopu Javnog poziva se različitim pravnim osobama sufinanciraju sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije: dizalice topline, sunčani toplinski kolektori, kotlovi na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotlovi te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu.

Poziv je otvoren za jedinice regionalne i lokalne samouprave, tijela državne uprave, ostale proračunske i izvanproračunske korisnike, ustanove, zadruge, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, kao i samostalne djelatnosti te ostale pravne subjekte (izuzev udruga), što uključuje i upravitelje višestambenih zgrada, koji će se moći prijaviti uime suvlasnika, te vjerske zajednice. Pojedini prijavitelj može maksimalno dobiti do 1.4 milijuna kuna sufinanciranja.

  • Za nabavu i ugradnju sustava je prijaviteljima na raspolaganju 40, 60 ili 80% sufinanciranja, ovisno o lokaciji na kojoj se provodi projekt.
  • Sufinancira se i izrada Glavnog projekta, jednog od obveznih dokumenata za prijavu za sve planirane mjere, bez obzira na instalirane nazivne snage sustava, za koji je moguće dobiti do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše do 70.000 kuna po lokaciji. Moguće je i retroaktivno sufinanciranje, ako projekt nije stariji od 24.9.2020. godine, od kada se počeo primjenjivati Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.
  • Opravdani trošak je i stručni nadzor, sufinanciran također s do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji, s obzirom da pojedina prijava može podrazumijevati ugradnju različitih sustava OIE na više lokacija.

Više doznajte ovdje.