Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024).

Cilj Javnog poziva je doprinos provedbi aktivnosti poticanja sprječavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru.

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Javnog poziva su dječji vrtići koji su proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 200.000,00 EUR. Moguće je ostvariti sufinanciranje do najviše 20.000,00 EUR po prijavi, u skladu s propisanim postotnim udjelom financiranja u Javnom pozivu.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

Svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje nabave uređaja.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više informacija o Javnom pozivu: https://www.fzoeu.hr/hr/natjec...