Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje
Postavljanje mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju na parkiralištima zgrada javnog sektora. Na lokaciji je moguće postaviti više punionica.

Cilj Poziva je razvoj održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva postaviti minimalno 100 punionica.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR.

Sredstva Fonda

  • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno do najviše 800,00 EUR po lokaciji
  • za punionicu, ugradnju i radove te puštanje u pogon: o do 80 % opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
  • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske
  • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno do najviše 300,00 EUR po lokaciji odnosno sveukupno u iznosu do najviše 20.000,00 EUR za sve opravdane troškove provedbe po lokaciji.

Više o samom natječaju na stranici Fonda.