LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE
Nositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

Nositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA


Naziv poziva i objavitelj poziva: UP.01.3.1.01 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III (otvoreni poziv)


Cilj projekta: Cilj je poticanje poduzetništva i jačanje kapaciteta LPZ-a LSŽ kroz unaprjeđenje rada, provedbe i praćenja SRLJP LSŽ


Aktivnosti: Dodjela 20 potpora male vrijednosti;edukacije nezaposlenih; organizacija sastanaka;studijsko putovanje.


Ukupni iznos projekta: 1.975.891,29 kn


Bespovratna sredstva: 1.975.891,25 kn

Objave u sklopu projekta