MIMOSA: Na završnoj konferenciji projekta o provedenim aktivnostima i ostvarenim ciljevima u prekograničnom području Hrvatske i Italije
Završna konferencija projekta

O izazovima i rješenjima održivog prijevoza na području Ličko-senjske županije, s kojima se u okviru projekta Mimosa susretala i aktivnostima koje je implementirala, govorio je na završnoj konferenciji projekta u Opatiji ravnatelj Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije Andrija Brkljačić.

Predstavio je pritom izrađene prometne analize i pilot projekt izrade mobilne aplikacije Lika Drive za bolje povezivanje stanovništva ruralnih područja županije sa socijalnim uslugama (bolnica, policija, administracija…) koja je izrađena i testirana u sklopu projekta.

“Kraj jednog je potencijalni početak nekog novog projekta”, rekla je rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić-Samaržija i tako sažela generalni stav Mimosa projektnih partnera o potrebi nastavka aktivnosti koje su pokrenute i čiji su rezultati već vidljivi, o čemu je govorio i Paulo Dileno iz Central European Initiative, vodećeg partnera projekta Mimosa. U svojoj prezentaciji odgovorio je na glavno pitanje koje se nameće po završetku projekta: kako se mobilnost putnika poboljšala tijekom 3.5 godine provedbe projekta:

  • Znamo li danas više o prekograničnoj mobilnosti nego prije? Definitivno da: obavljene su brojne analize, ispitani dionici, putnici, tržišni potencijali, definiran karbonski otisak…
  • Jesmo li razvili nova rješenja koja pridonose održivosti putovanja? Također da. Razvijeni su nove multimodalne usluge, promovirana održiva rješenja, digitalizirane putničke usluge, povećana pristupačnost, integrirani sustavi kupnje karata…
  • Jesmo li se pomakli s početne točke? Da. Uspostavljeno je 14 partnerskih skupina za održivu mobilnost, umreženi su dionici, potpisani protokoli, memorandumi o suradnji…

Dodao je da je sve navedeno vrlo pozitivno u srednjem roku, ali također i da moramo razmišljati o dugoročnim učincima:

  • moramo utjecati na razvoj politika,
  • pilot akcije treba nastaviti provoditi i dalje,
  • mreža koju smo stvorili nudi daljnje mogućnosti razvoja te ju definitivno trebamo nastaviti jačati i koristiti kao razvojnu platformu.