Prijavi se, sudjeluj, saznaj više o rezultatima projekta MIMOSA u području prekograničnog održivog javnog prijevoza i mobilnosti.