Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA organizira mjeru informiranja na sljedeću temu: "Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra" , NPOO.C6.1.R1-I3.01 koja će se održati u sklopu provedbe projekta „PriLika za razvoj“.Mjera informiranja će se održati 13.travnja 2023. u prostorijama Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA-e s početkom u 09.00h.Ukupna vrijednost projekta „PriLika za razvoj“ je 8.625.910,80 kn, a bespovratna sredstva iznose 7.332.024,06 kn. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta je započela 1. travnja 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine. Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava EU fondova u Ličko-senjskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora JU Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.