Najava NPOO poziva za projekte iz sektora otpada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ovim putem najavljuje otvorene pozive koji se planiraju uskoro objaviti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. U prvom tromjesečju ove godine Ministarstvo planira ponovo objaviti dva otvorena poziva, koja su već ranije bila provedena, a za koje dostupna alokacija nije bila u potpunosti iskorištena. Riječ je o pozivu za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala. Poziv je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, a predviđeni intenzitet sufinanciranja je 70%. Planira se i ponovna objava poziva za uspostavu reciklažnih dvorišta, koji je također namijenjen za jedinice lokalne samouprave, a predviđeni intenzitet sufinanciranja je 85%. U prvoj polovici 2024. godine planira se objava velikog otvorenog poziva za nabavu opreme kojom se potiče recikliranje i/ili ponovna uporaba. Poziv je namijenjen tvrtkama u javnom ili privatnom vlasništvu. Kroz ovaj poziv financirat će se nabava opreme za obradu biootpada, te uspostava postrojenja za obradu reciklabilnog otpada (kao što je građevni i glomazni otpad, plastika). Sredstva će se dodjeljivati na temelju programa državnih potpora, a postotak EU sufinanciranja ovisi o vrsti opreme/postrojenja i veličini poduzeća.

Svi postupci dodjele u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuju se na sljedećoj mrežnoj stranici https://fondovieu.gov.hr/pozivi.Kako bi se poboljšala kvaliteta zaprimljenih prijava i pomoglo prijaviteljima koji se namjeravaju ponovo prijaviti sa svojim prijavama na najavljene pozive, Ministarstvo će uskoro objaviti popis najčešćih propusta koji su doveli do odbijanja zaprimljenih prijava po dosad objavljenim EU pozivima.

Ovaj popis bit će objavljen na web stranici Ministarstva pod poveznicom https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390.