Najava održavanja mjere informiranja  "Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture"

Dana 09.11.2023. godine Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA održat će mjeru informiranja za potencijalne korisnike Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture".

Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture.

Svrha Poziva: Povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Mjera informiranja održat će se u sklopu provedbe projekta „PriLika za razvoj“, koji je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta „PriLika za razvoj“ je 8.625.910,80 kn, a bespovratna sredstva iznose 7.332.024,06 kn. Provedba projekta je započela 1.travnja 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine. Cilj projekta je potaknuti veću iskorištenost sredstava EU fondova u Ličko-senjskoj županiji jačanjem kapaciteta regionalnog koordinatora Javne ustanove Razvojne agencije - LIRA, čija je uloga pružiti kontinuiranu podršku javnopravnim tijelima kao (potencijalnim) prijaviteljima u pripremi i provedbi projekata.