NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE  ZA OPREMANJE PARKOVA ZA VJEŽBANJE NA OTVORENOM

Hrvatska Lutrija d.o.o. raspisuje Natječaj za dodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za opremanje parkova za vježbanje na otvorenom.

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te Grad Zagreb da podnesu prijavu. Podnositelj podnosi zahtjev za dodjelom sredstava za realizaciju projekta u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva koje su sastavni dio Natječaja.

Svaka jedinica lokalne samouprave može podnijeti jedan zahtjev za dodjelom sredstava. Grad Zagreb može podnijeti jedan zahtjev za svaku gradsku četvrt.

Hrvatska Lutrija će dodijeliti sredstva za opremanje ukupno do 21 parka za vježbanje na otvorenom u Republici Hrvatskoj. Sredstva će se dodijeliti za opremanje jednog parka za vježbanje na otvorenom u jednoj općini ili gradu u svakoj županiji i jednog parka u Gradu Zagrebu, slučajnim odabirom (izvlačenje).

Prijava se šalje u zatvorenoj omotnici dimenzije B5 (176x250) koja na vanjskoj strani mora sadržavati naznaku „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA ZA OPREMANJE PARKOVA ZA VJEŽBANJE“ na adresu:

Hrvatska Lutrija d.o.o.
Ulica grada Vukovara 72 (urudžbeni zapisnik)
10000 Zagreb

Na vanjskom dijelu omotnice obvezno se navodi naziv županije u kojoj se nalazi jedinica lokalne samouprave koja je podnositelj. Na vanjskom dijelu omotnice ne smije se navesti odnosno naznačiti naziv jedinice lokalne samouprave koja je podnositelj (osim za Grad Zagreb koji na omotnici ne smije navesti gradsku četvrt za koju prijavljuje projekt).

Podnositelji podnose prijavu na Natječaj za dodjelu sredstava od 25. studenog 2022. godine do roka za prijavu: 9. prosinca 2022. godine do 15:00 sati.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobnom dostavom. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu, razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma naznačenog kao rok (do 15:00 sati 9. prosinca 2022. godine).

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije vezane uz Natječaj odvija se putem e-maila: parkovi@lutrija.hr.

Natječaj i Smjernice za podnositelje prijava s prilozima, dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske Lutrije (https://www.lutrija.hr/hl/parkovi):

Prilozi za prijavu: