Novim projektnim idejama u novo financijsko razdoblje


Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA i u 2022. godini nastavlja s pripremom i provedbom projekata od značaja i koristi za Ličko-senjsku županiju, jedinice lokalne samouprave i javne ustanove kojima je osnivač županija/grad/općina. S obzirom na pandemiju Covid-19, veliki broj planiranih natječaja dosad nije bio objavljen, tako da je naglasak poslovanja bio na provedbi već započetih projekata i pripremi projektnih prijedloga iz drugih objavljenih Poziva. Iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. početkom siječnja 2022.g. objavljen je prvi Javni poziv „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, a kroz isti poziv pripremljeni su slijedeći projektni prijedlozi: 

1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projektni prijedlog „Planinski centar „Bijeli potoci“ – Natura 2000 tematski park“, ukupne vrijednosti 719.750,00 kn.

2. Izrada projektno - tehničke dokumentacije za projektni prijedlog „Izgradnja građevine javne namjene, društvene namjene – zdravstvena i garaža za potrebe bolnice, ukupne vrijednosti 2.061.300,00 kn.

3. Izrada projektno – tehničke dokumentacije za projektni prijedlog „Energetska obnova zgrade Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić, ukupne vrijednosti 551.125,00 kn. 

4. Izrada projektno – tehničke dokumentacije za projektni prijedlog „Rekonstrukcija -dogradnja zgrade Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić , ukupne vrijednosti 539.625,00 kn