Objavljen Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske u 2022. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2026.

Ovo je drugi u nizu Javni poziv namijenjen gradovima prvotno započet 2021. godine kada je raspisan Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti I.-IV. skupine za financijsku potporu sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini za pedagošku godinu 2020./2021. i kao takav predstavlja nastavak mjere  pomoći gradovima s potpomognutih područja u održavanju i razvoju  predškolske djelatnosti.

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog  zbrinjavanja djece predškolske dobi u gradovima s potpomognutih  područja, a posebno manje razvijenih područja Republike Hrvatske u  kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za  djecu rane i predškolske dobi.

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu osiguran je ukupan iznos od 6.100.000,00 kn.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 247.500,00 kuna (za najviše 45 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.). Više o  prihvatljivosti prijavitelja i ostalim informacijama molimo pogledati u tekstu Javnog poziva i Programu.

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom, omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave. Ukoliko

zabilježeno vrijeme na omotnici nije jasno i čitljivo naznačeno ili  nedostaje podatak o vremenu slanja, prijavitelj može u fazi postupka dodjele biti zatražen da osigura službeni dokaz s navedenim podatkom.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje  prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prijava istječe danom iscrpljenja raspoloživih  sredstava o čemu će pravovremeno biti postavljena Obavijest na mrežnim  stranicama.