Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima za djecu.

Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima za djecu je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

Ciljevi i očekivani učinci

Ovim Javnim pozivom se pridonosi provedbi aktivnosti poticanja sprječavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („NN“ 84/2021), pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru. Nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlagalište te se daje doprinos učinkovitom gospodarenju otpadom u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša.

Korisnici sredstava i uvjeti za dodjelu sredstava

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti domovi za starije i domovi za djecu koji su proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna, odnosno proračuna JLP(R)S.

Sredstva Fonda

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 280.000,000 €. Sredstva pomoći dodjeljuju se domovima koji mogu ostvariti sufinanciranje do najviše 28.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela i to:

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i u prvoj skupini otoka
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu (1) prijavu za sufinanciranje nabave uređaja.

Prihvatljivi i opravdani troškovi

Prihvatljivi i opravdani troškovi su oni koji se odnose na nabavu novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

Dostava prijave na javni poziv

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 21. lipnja 2023. godine u 9:00 sati.

Više informacija o Javnom pozivu dostupno je na linku