Objavljen Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2023. godini

Predmet natječaja

Cilj Natječaja za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Opći cilj Natječaja je financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja sporta omogućiti što većem broju korisnika naučiti plivati.

Posebni ciljevi Natječaja je povećanje broja korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača i naučili plivati; potaknuti korisnike na organizirano bavljenje plivanjem.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja.

Prihvatljivi partneri u provedbi programa mogu biti udruge iz sustava sporta; ustanove iz sustava sporta te odgojno – obrazovne ustanove.

Prihvatljive projektne aktivnosti su provedba sportskog programa obuke neplivača.

Prihvatljivi izravni troškovi programa: troškovi prostora neophodni za provedbu programa koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena i sl.; troškovi plaće/naknade provoditelja programa koji su navedeni u Obrascu prijave programa; troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija; troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri zvjezdice; troškovi nabavke opreme podrazumijevaju isključivo nabavku trenažnih rekvizita i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti.

Ukupna Financijska sredstva za provedbu Natječaja iznose 409.532,00 eura. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa.

Za prijavu na Natječaj prijavitelji otvaraju korisnički račun putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu https://issobrasci.gov.hr/ te popunjavaju obrazac prijave. Popunjeni Obrazac programa i Obrazac proračuna programa te ostala obavezna Natječajna dokumentacija učitava se putem obrasca prijave kroz Nacionalni informacijski sustav u sportu.

Natječaj je otvoren od 1. veljače do 2. ožujka 2023. godine.

Više na linku.