Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“, drugi Poziv referentni broj: C3.1.R1-I1.02
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“, drugi Poziv referentni broj: C3.1.R1-I1.02, a koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Predmet Poziva: Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova

Svrha (cilj) Poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele i iznose 51.022.570,00 €.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 51.022.570,00 €. osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

  • najniži iznos 95.561,00 €
  • najviši iznos 4.778.021,00 €

Najveći mogući iznos po dnevnom boravku je 191.121,00 €. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu određuje se sukladno kategoriji ulaganja.

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

  • jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave

Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva 

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

Broj projektnih prijedloga

Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga. Jedan projektni prijedlog odnosi se na investiciju u jedan objekt. Prijavitelj prijavljuje projektni prijedlog na području prijavitelja. S jednim prijaviteljem može se sklopiti jedan ili više Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Prijavitelj može biti istovremeno partner u više projektnih prijedloga. Partner ne može sudjelovati u više projektnih prijedloga osim u slučaju kada je jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave. Prijavitelj može prijaviti jedan ili više projektnih prijedloga na način da ukupan zbroj postojećih i dodatnih mjesta za jasličke i vrtićke skupine ne prelazi 100% broja živorođene djece u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima DZS.

U slučaju kad prijavitelj dostavlja jednu prijavu: Ako zbroj postojećih i dodatnih mjesta za jasličke i vrtićke skupine u prijavi prelazi 100% broja živorođene djece u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima DZS, prijava se isključuje iz postupka dodjele. U slučaju kad prijavitelj dostavlja više prijava: Ako zbroj postojećih i dodatnih mjesta za jasličke i vrtićke skupine u svim prijavama prijavitelja prelazi 100% broja živorođene djece u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima DZS, isključuje se prijava koja ima najniži doprinos pokazatelju Broj izgrađenih mjesta u RPOO-u. U slučaju jednakog doprinosa pokazatelju kod više prijava primijenit će se kriterij redoslijeda zaprimanja prijava i iz postupka isključiti ona prijava koja je podnesena posljednja.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga do 8. kolovoza 2023. godine do 23.59 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 9. lipnja 2023. godine od 9.00 sati.

Više na stranici fondovieu.