Na stranicama MINGOR-a otvoren je 2. lipnja Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje na LIFE 2023 natječaju sufinancira u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama MINGOR-a i traje do:

21. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma “Priroda i bioraznolikost” te “Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”

31. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma “Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE (sa sjedištem i planiranim aktivnostima provedbe na području Hrvatske):

-trgovačka društva i druge pravne osobe,

-jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

-tijela državne uprave,

-ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,

-udruge,

-fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.

Javni poziv i svu dokumentaciju moguće je pronaći na sljedećoj poveznici: https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/osigurano-nacionalno-sufinanciranje-projekata-standardnih-djelovanja-za-life-natjecaj-za-2023-godinu/