Održana mjera informiranja Gradski muzej Senj

Dana, 18. prosinca 2023. godine u prostorijama Gradskog muzeja Senj održana je mjera informiranja na sljedeću temu: Obnova javne kulturne infrastrukture. Na mjeri informiranja prisustvovali su predstavnici Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA-e i predstavnici Gradskog muzeja Senj.

Predmet Poziva su ulaganja u unaprjeđenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture, a njegova je svrha povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Mjera informiranja održana je u sklopu provedbe projekta „PriLika za razvoj“. Ukupna vrijednost projekta „PriLika za razvoj“ je 8.625.910,80 kn, a bespovratna sredstva iznose 7.332.024,06 kn. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta započela je 1. travnja 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine. Cilj projekta je potaknuti veću iskorištenost sredstava EU fondova u Ličko-senjskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA-e, koja kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata djeluje na jačanje kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.