Održana mjera informiranja

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA održala je mjeru informiranja dana 7. prosinca 2022. godine u Razvojnom centru Ličko-senjske županije u 11 sati za širu javnost na sljedeću temu: "Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala".  Navedena mjera informiranja se održala u sklopu provedbe projekta „PriLika za razvoj“. Ukupna vrijednost projekta „PriLika za razvoj“ je 8.625.910,80 kn, a bespovratna sredstva iznose 7.332.024,06 kn. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta je započela 1. travnja 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine. Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava EU fondova u Ličko-senjskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora JU Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.