Okreni list
Nositelj projekta: Grad Gospić

Nositelj projekta: Grad Gospić

Naziv poziva i objavitelj poziva: Promocija zdravlja i prevencija bolesti -Faza I

Cilj projekta: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti


Ukupni iznos projekta: 263.618,19

Bespovratna sredstva: 263.618,19