Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole sukladno Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2024.

Svrha ovog projekta je financijsko rasterećenje obitelji s predškolskom i osnovnoškolskom djecom te poticanje jednakog uključivanja i povećanja obuhvata djece koja sudjeluju u edukativnim, kulturnim i sportskim aktivnostima na području cijele Republike Hrvatske, što pridonosi njihovom cjelokupnom razvoju i obrazovanju.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Prijavitelji se obvezuju organizirati edukativne, kulturne i/ili sportske aktivnosti za djecu predškolske dobi i djecu od I. do IV. razreda osnovne škole koje će za djecu kao krajnje korisnike biti besplatne.

Više o pozivu na linku: https://demografijaimladi.gov....