Posjet Predstavnice Europske komisije - gđe. Aide Liha Matejiček

Javnu ustanovu Razvojnu agenciju Ličko-senjske županije LIRA-u jučer je posjetila Predstavnica Europske komisije - Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku, gđa. Aida Liha Matejiček – voditeljica odjela za Hrvatsku i Rumunjsku, te je s timom LIRE održala sastanak na kojemu se razgovaralo o temama statusa i uloge regionalnog koordinatora te izazova za budućnost, kao i o značajnijijm projektima realiziranim uz potporu fondova Europske unije u proteklim razdobljima, programima i projektima važnim za održivi razvoj urbanih, ruralnih i otočnih područja Ličko-senjske županije u programskom razdoblju od 2021.-2027. godine.

Zahvaljujemo se gđi. Aidi Liha Matejiček na inicijativi za današnji posjet, iskazanom interesu za rad regionalnog koordinatora Ličko-senjske županije, na proaktivnom razgovoru o planovima i izazovima regionalnog razvoja, te se nadamo novom susretu i suradnji u budućnosti na obostrano zadovoljstvo.